viz také
krizová intervence
náboženské vyznání
telefonická pomoc