viz také
migrace
nezletilí cizí státní příslušníci
obchod se ženami