Vidíte výsledky vyhledávání k “cizí státní příslušníci”, synonym pro hledaný pojem “"cizinci "”.

obecnější informace
migrace
viz také
interkulturní výměna
jazykové kurzy
poradenství v cizím jazyce
povolení k pobytu
tlumočnice a tlumočníci