Speciálnější informace
telefonické poradenství pro oblast péče
viz také
domovy a pečovatelské ústavy
péče a poradenství doma
pečující rodinní příslušníci