Fachgebiet Sozialarbeit - Bezirkshauptmannschaft Mödling

2340 Mödling, Bahnstraße 2

telefon: 02236/9025-34590

e-mail: post.bhmd@noel.gv.at

webová stránka :

centrála
Bezirkshauptmannschaft Mödling

popis

  • Beratung und Betreuung von Minderjährigen und deren Bezugspersonen
  • Schutz von Minderjährigen in Krisensituationen
  • Pflege- und Adoptiveltern (Eignungsüberprüfung)
  • Hilfe in besonderen Lebenslagen
  • Beratung zur Sozialhilfe
  • Hilfe für Menschen mit Behinderung
  • Beratung zu geeigneten Pflegeformen
Topics
adopce
anonymní porod
finanční příspěvky na péči o dítě
násilí vůči dětem
nezletilí cizí státní příslušníci
okresní hejtmanství
pěstounské rodiny
poradenství zdravotně postižených
právo na výkon péče
rodičovská poradna
sociální poradenství
úřad pro mladistvé
zanedbávání
zanedbávání dětí