NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

webová stránka :

popis

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

obecnější informace
práce pro zdravotně postižené
Speciálnější informace
profesní integrační programy pro zdravotně postižené
viz také
integrace psychicky nemocných do povolání
pomůcky pro zdravotně postižené
poradenství zdravotně postižených
pracovní projekty
rehabilitace