• abort (přerušení těhotenství)
 • adopce
 • advokát
 • advokáti (advokát)
 • advokát pro pacienty
 • advokát pro zdravotně postižené
 • afázie (poruchy řeči)
 • Aids
 • ambulance (záchranná služba)
 • anonymní porod
 • apalický stav (koma vigile)
 • au pair
 • autismus
 • azylanti, žadatelé o azyl (uprchlíci)