obecnější informace
bydlení pro osoby bez bydliště
viz také
denní centra pro osoby bez bydliště
domovy a pečovatelské ústavy