Online-Service: Steuerliche Absetzbarkeit von Pflege- und Betreuungskosten

webová stránka :

obecnější informace
bydlení pro staré občany
Speciálnější informace
domy pro staré občany
krátkodobá pečovatelská místa
přijetí do pečovatelského domova
viz také
bydlení pro nemocné s demencí
pečovatelské právní zastoupení
pečovatelský dozor
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení