Speciálnější informace
domovy a pečovatelské ústavy
pečovatelský dozor
viz také
bydlení pro nemocné s demencí
bydlení pro postižené osoby