• Deložacija (Prisilno iseljenje)
 • Demencija
 • Depresija
 • Dezorijentacija (Demencija)
 • Dijabetis
 • Dijaliza (Dijabetis)
 • Dijaliza (Bubrežna oboljenja)
 • Direktivne stope socijalnih davanja
 • Diskriminacija (Ravnopravan tretman)
 • Dispanzeri (Bolnice)
 • Djeca – jaslice (Jaslice)
 • Djeca – odmor (Godišnji odmor za omladinu)
 • Djeca u bolnici
 • Djeca – zlostavljanje djece (Nasilje prema djeci)
 • Dječija pornografija (Seksualizovano nasilje)
 • Dječja grupa (Dječji vrtići i dječje grupe)
 • Dječja psihijatrija (Psihički bolesni mladi ljudi)
 • Dječji dnevni centri (Produženi boravak)
 • Dječji dodatak (Porodični dodatak)
 • Dječji vrtić (Dječji vrtići i dječje grupe)
 • Dječji vrtići i dječje grupe
 • Dječji vrtići za hendikepiranu djecu (Integracija u dječjem vrtiću)
 • Dnevna njega
 • Dnevni centri za ljude bez stana
 • Dnevni centri za psihički bolesne ljude
 • Dnevni roditelji
 • Dobrovoljni rad (Počasni rad)
 • Doktor (Ljekari/ljekarke)
 • Doktori klovnovi (Djeca u bolnici)
 • Domovi za beskućnike (Privremene stambene zgrade za beskućnike)
 • Domovi za djecu/Domovi za omladinu - javni
 • Domovi za djecu/Domovi za omladinu - privatni
 • Domovi za stanovanje i njegu
 • Domovi za žene (Sigurna kuća za žene)
 • Dom za njegu (Domovi za stanovanje i njegu)
 • Dom za njegu neizlječevih bolesnika (Hospic i palijativna njega)
 • Doplatak za brigu o djeci
 • Doplatak za učenike u privredi
 • Dopunsko obrazovanje (Stručno usavršavanje)
 • Dopust za brigu o članovima porodice
 • Doseljavanje (Migracija)
 • Dostava lijekova
 • Dostavne službe za lijekove (Dostava lijekova)
 • Dozvola za naseljavanje (Boravišna dozvola)
 • Društvena integracija (Socijalna integracija hendikepiranih osoba)
 • Državljanstvo
 • Dušebrižništvo