Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Krebshilfe NÖ Hotline - Österreichische Krebshilfe NÖ

Phone: 050899/2279

Phone: 050899/2297

Mobile phone: 0664/3237230

Topics
Cancer diseases
Telephone helplines