Vidite rezultate pretrage za "Iskaznica za hendikepirane osobe", sinonim za Vaš traženi pojam ""legitimacija za lica sa tjelesnim i duševnim oštećenjima"".

Pogledaj takođe
Mobilnost za hendikepirane osobe
Parking mjesta za hendikepirane osobe
Povlastice za vožnju
Savjetovanje za hendikepirane osobe