Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Online-Service: Adipositas

Mobile phone: 0664/8240992 (Elisabeth Jäger, Adipositas Selbsthilfegruppen Österreich)

E-mail: elisabeth.jaeger@adipositas-shg.at

Website:

Website:

Website:

Topics
Diet Counselling
Health education