Vidite rezultate pretrage za "Stanovanje bez barijera", sinonim za Vaš traženi pojam ""gradnja zgrada prilagođenih potrebama invalida"".

Opšte informacije
Stanovanje za hendikepirana lica
Pogledaj takođe
Ergo-terapija