• Telefonske linije za pomoć
 • Telefonske takse
 • Telefonski alarm (Kućni pozivi za slučaj nevolje)
 • Telefonsko savjetovanje о problemima
 • Telefon za njegu
 • Televizija (Radio i televizija)
 • Terapija uz pomoć životinja
 • Terapija zapošljavanja (Radna terapija za hendikepirane osobe)
 • Tjelesni hendikepi
 • Tjelesni hendikep – pomagala (Pomagala za osobe sa tjelesnim hendikepom)
 • Transplantacija bubrega (Bubrežna oboljenja)
 • Transrodnost (Transseksualnost)
 • Transseksualnost
 • Trauma
 • Trauma lobanje-mozga
 • Traženje posla (Posredovanje kod zapošljavanja)
 • Traženje posla za psihički bolesne osobe (Profesionalna integracija psihički oboljelih osoba)
 • Trening za mlade (Profesionalna integracija mladih)
 • Trgovina ženama
 • Trudnoća i porod
 • Trudnoća - prekid (Prekid trudnoće)
 • Tuberkuloza
 • Tugovanje – samopomoć
 • Tumači
 • Tumor (Oboljenja od raka)