Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Essstörungs-Hotline

Phone: 0800 20 11 20

E-mail: hilfe@essstoerungshotline.at (Email-Beratung)

Website:

Website:

Business Hours

Montag bis Donnerstag 12.00 - 17.00 Uhr (werktags)

Description

kostenlos - anonym - bundesweit

Topics
Eating disorders
Online counselling
Telephone helplines