Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Online-Service: Richtsätze und Grenzwerte 2022 [Not public]

Topics
Care and nursing benefit
Family benefit
Health insurance
Social Insurance
Standard rates of social welfare
Subsistence payments