Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Jedamski Doris, Magª.phil., Psychotherapie

2842 Königsberg, Olbersdorf 125

Mobile phone: 0664/3321024

E-mail: doris.jedamski@aon.at

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons